החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

התוכנית לניהול מערכות חינוך

להנהיג, לתרום, לשנות

התכנית לניהול מערכות חינוך מציעה תכנית ייחודית רב-תחומית לתארים מתקדמים

המועד האחרון להרשמה לחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך 01.09.24

מטרת הלימודים בתכנית לניהול מערכות חינוך

התכנית לניהול מערכות חינוך מיועדת להקנות ידע והתנסות בתחומי הניהול, הארגון והמדיניות תוך התמקדות במערכות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות. תכנית הלימודים מורכבת מתחומים מגוונים ובהם ארגונים, מנהיגות וניהול, מדיניות ציבורית ומשפט. בנוסף לבסיס התיאורטי, הסטודנטים רוכשים כישורים ומיומנויות ניהוליות. המטרה היא להכשיר עתודה מנהיגותית מובילה, שתוכל לסייע לארגונים חינוכיים לשפר אפקטיביות ארגונית ולהשפיע על עיצוב מדיניות החינוך בארגונים חברתיים ובמגזר הציבורי.

מסלולי הלימודים בתכנית לניהול מערכות חינוך

במסלול א' הסטודנטים יתבקשו לקחת קורסים אשר יפתחו את יכולתם המחקרית. מסלול ב' כולל התנסות מודרכת בשדה וכתיבה של עבודת גמר. מסלול א' בתכנית הוא עם דגש מחקרי, כולל עבודת תזה, ומסלול ב' עם דגש יישומי, ללא תזה.

בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך קיים גם מסלול מחקרי אישי, במסגרתו ניתן להתמחות בתחום מסויים ולשלב קורסים הניתנים בתכנית לניהול מערכות חינוך ובתכנית לחינוך, חברה ותרבות.

מדוע כדאי ללמוד אצלנו?


קודי רישום: מסלול א'- 316201-24-01 מסלול ב'- 316202-24-01


תכניות לימודים ייחודיות

לצד תכנית הלימודים הרגילה, מציעה התכנית לניהול מערכות חינוך תכניות ייחודיות: תואר ראשון במשפטים ותואר שני בניהול מערכות חינוך, ניהול מערכות חינוך למשרתי צה"ל ומערכת הבטחון. 

 

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ופניה.

 ראשת התכנית לניהול מערכות חינוך: ד״ר עדי ספירadi.sapir@edu.haifa.ac.il

מזכירות החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך: 04-8249067; גב' מירי טאטי - mtaty@univ.haifa.ac.il. אוניברסיטת חיפה, בניין חינוך, קומה 4, חדר 433.