לוגו אוניברסיטת חיפה
לוגו החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
לוגו הפקולטה לחינוך
לוגו התכנית לניהול מערכות חינוך

תנאי הקבלה

 1. תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, עם ממוצע משוקלל של 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד בלימודי התואר הראשון.
  בתכנית לניהול מערכות חינוך לומדים סטודנטים בעלי תואר ראשון במגוון תחומים אקדמיים. תואר ראשון בחינוך או תעודת הוראה אינם תנאי קבלה לתכנית. סטודנטים ללא רקע מתאים יידרשו לקורסי השלמה.
  מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייבים לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה.

 2. תלמידים שיסיימו את לימודיהם לתואר ראשון בשנה"ל הנוכחית יצרפו גיליון ציונים, אישור רשמי לממוצע הציונים (סופי או זמני) וכן אישור לגבי יתרת חובותיהם לתואר ראשון (אין אפשרות להתחיל את לימודי התואר השני ללא סיום חובות שמיעה בתואר הראשון).

 3. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בבחינת ה-GRE, או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. פרטים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור: http://www.ets.org/gre

 4. חלק מהמועמדים יוזמנו לראיון אישי ו/או לביצוע מטלת כתיבה.
  בשל מספר המקומות המוגבל ייבחרו המועמדים הטובים ביותר. בשנים האחרונות התקבלו מועמדים שממוצע ציוני התואר הראשון שלהם היה מעל 85.
  בעת הקבלה אפשרי כי החוג ישקול את הניסיון של המועמד בתחום של מנהיגות בחינוך הפורמלי או הבלתי-פורמלי
  כקריטריון נוסף לקבלה.