החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

התוכנית לניהול מערכות חינוך

להנהיג, לתרום, לשנות

הפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה: מצוינות אינטלקטואלית ומחקרית, אחריות חברתית ויחס אישי

 

הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, במסגרתה מתקיימת התוכנית לתואר שני בניהול מערכות חינוך, מאופיינת בשילוב של שלושה היבטים: מצוינות אינטלקטואלית ומחקרית, יחס אישי חם ומסביר פנים, ותחושת אחריות ונתינה לחברה כולה ולמערכת החינוך בפרט. היבטים אלו באים לידי ביטוי בתוכניות הלימוד שהפקולטה וחוגיה מציעים, במחקר המעמיק והמרתק של חברי הסגל בפקולטה ובפרויקטים יישומיים רבים שחברי הפקולטה וגופים שונים בתוכה עוסקים בהם.

הפקולטה לחינוך הוקמה (כבית הספר לחינוך) עם הקמת האוניברסיטה בשנת 1963. למעשה, הרעיון להקמת מכון אוניברסיטאי בחיפה שהפך אח"כ לאוניברסיטה התבסס על הצורך להכשיר מורים אקדמאיים ברמה גבוהה להורות בבתי הספר התיכוניים. עם הקמתו של בית הספר לחינוך היו בו שלוש מגמות לתואר ראשון ושני בתחומים של ניהול ותכנון לימודים, חינוך מיוחד ויעוץ חינוכי ולמדו בו כ-200 סטודנטים וסטודנטיות. ראש בית הספר הראשון היה משה רינות שכיהן לפני כן כראש מחלקת החינוך בעיר חיפה. (ראו בהמשך את רשימת ראשי בית הספר לחינוך לדורותיהם). בית הספר לחינוך הפך לפקולטה בשנת 1995 כביטוי למעמד המרכזי שמייחסת אוניברסיטת חיפה לנושאי החינוך. כיום מהווה הפקולטה לחינוך אחת מ-6 הפקולטות באוניברסיטת חיפה והפקולטה היחידה בארץ. לומדים בה כ-1,600 סטודנטים וסטודנטיות, מתוכם כמחצית ללימודים מתקדמים (תואר שני ושלישי), כ-500 לתואר ראשון וכ-300 לתעודת הוראה במקצועות השונים.

לאחר מהלך משמעותי של רפורמה יש כיום בפקולטה שישה חוגים, שלושה שכוללים לימודי תואר ראשון, שני ושלישי: החוג לחינוך מיוחד, החוג לייעוץ והתפתחות האדם, החוג למדעי הלמידה וההוראה, ושלושה שיש בהם לימודים מתקדמים בלבד: החוג ללקויות למידה, החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך והחוג לחינוך מתמטי. הפקולטה היא הגדולה ביותר מבין בתי הספר לחינוך בארץ. יש בה כ-25 מעבדות מחקר, מרכזי מחקר, קתדראות ומכונים בהם מתבצעים מחקרים מגוונים וכן פעילויות מחקר, הוראה, ויישומים בשדה. בהיותה פקולטה רב-תחומית שמקבצת בתוכה חוקרים מדיסציפלינות שונות כגון מדעי הרוח, מדעי החברה, והמדעים המדויקים נושאי המחקר הם מגוונים ביותר וכוללים שיטות מחקר מגוונות, כמותיות ואיכותניות. ברבים מן הפרויקטים שותפים תלמידי תואר שני ותואר שלישי.

שלושה מחברי הפקולטה זכו בפרס ישראל בחינוך, פרופ' דינה פייטלסון (ז"ל), פרופ' גבי סלומון (ז"ל) ופרופ' מרים בן-פרץ (ז"ל).

ביטוי לחשיבות הרבה שמייחסת הפקולטה לקשר עם השדה ולפיתוחו ניתן לראות בפעילות היחידות השונות שבה. מלבד פרויקטים רבים של מחקר שקשורים בהערכת שדה החינוך ובתרומה לו פועלת בפקולטה מחלקה ללימודי המשך והשתלמויות שהוקמה עם הקמת בית הספר לחינוך. מחלקה זו מקיימת פעילויות, סדנאות וקורסים מגוונים שמיועדים לטיפוח והכשרת יועצים, מורים לחינוך מיוחד, מנהלים ואנשי החינוך הלא-פורמאלי. בפעילויות אלו משתתפים מידי שנה כ-800 תלמידים.

בנוסף, בפקולטה פועל גם מכון יה"ל לטיפוח, אבחון וסיוע ללקויות למידה ובו מערך מקצועי מן השורה הראשונה בתחום זה וכן יחידת מחשוב ומעבדות להוראה (מל"ה) ובהם ציוד חדשני של עזרים טכנולוגיים ומחשוב לסיוע בהוראה.

בפקולטה פועלים גם שני המרכזים הארציים להוראת המתמטיקה לחינוך היסודי ולחינוך העל יסודי ובמסגרתם נערכות פעילויות שוטפות לסיוע, הכשרה והשתלמות של מורי המתמטיקה בפריסה ארצית.

במשולב מציעה הפקולטה מארג מורכב של מחקר מן השורה הראשונה הן בתחומי מחקר בסיסי והן במחקרים ישומיים, הוראה עם יחס אישי ומעורבות בשדה החינוך ובקהילה.