החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

התוכנית לניהול מערכות חינוך

להנהיג, לתרום, לשנות

סגל התכנית

  ד"ר עדי ספיר

מרצה בכירה (ראש התכנית לניהול מערכות חינוך)


04-8240859 (52859)

 adi.sapir@edu.haifa.ac.il 

פרופ' שירי לביא

פרופ' חבר

 04-8249358 (53358)

shirilavy@gmail.com 

לטם פרי חזן

פרופ׳ לטם פרי-חזן

פרופ׳ חבר (יו"ר הועדה החוגית לתארים מתקדמים בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך) 

04-8240861 (52861)

lotem.perry@edu.haifa.ac.il 

פרופ' אנית סומך

פרופ' מן המניין 

 04-8240276 (52276)

anits@edu.haifa.ac.il 

ד״ר נאווה בר

מרכזת הפרקטיקום בניהול מערכות חינוך בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

פרופ' זהבה רוזנבלט