לוגו אוניברסיטת חיפה
לוגו החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
לוגו הפקולטה לחינוך
לוגו התכנית לניהול מערכות חינוך

סגל התכנית

פרופ' אנית סומך

04-8240276 (52276)

anits@edu.haifa.ac.il

ד"ר עדי ספיר04-8240859 (52859)

sapirad@gmail.com

פרופ׳ לטם פרי-חזן

04-8240861 (52861)

lotem.perry@edu.haifa.ac.il

ד"ר שירי לביא

ראשת התכנית לניהול מערכות חינוך

04-8249358 (53358)

shirilavy@gmail.com

פרופ׳ לינור הדר

ענבל מנור לבון

ד״ר נאווה בר

מרכזת הפרקטיקום בניהול מערכות חינוך בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

פרופ' אריה קיזל

04-8240844 (52844)

akizel@edu.haifa.ac.il