החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

התוכנית לניהול מערכות חינוך

להנהיג, לתרום, לשנות

תנאי הקבלה

לימודי השלמה

במידת הצורך ייקבעו לימודי השלמה שונים, בהתאם לנתוני המועמדים.