לוגו אוניברסיטת חיפה
לוגו החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
לוגו הפקולטה לחינוך
לוגו התכנית לניהול מערכות חינוך

תנאי הקבלה

לימודי השלמה

במידת הצורך ייקבעו לימודי השלמה שונים, בהתאם לנתוני המועמדים. לימודי ההשלמה יכללו את הקורסים הבאים:

ניתן ללמוד את קורסי ההשלמה במהלך שנה א' לתואר השני באמצעות הוראה מקוונת, למידה עצמאית וסדנא קצרה לפני תחילת שנת הלימודים.


ראו פרטים נוספים באתר החוג