החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

התוכנית לניהול מערכות חינוך

להנהיג, לתרום, לשנות

תכנית הלימודים

קבצי תשפ״ד

להורדת מערכת הלימודים של התכנית לניהול מערכות חינוך שנה"ל תשפ״ד לחצו כאן


לצפייה בשנתון שנה"ל תשפ״ד לחצו כאן


בשנת הלימודים תשפ"ד (2024-2023) יום הלימודים המרכזי בתכנית ימשיך להיות יום רביעי. 


למידע כללי לגבי מסלולי הלימודים השונים ראו באתר החוג >>