לוגו אוניברסיטת חיפה
לוגו החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
לוגו הפקולטה לחינוך
לוגו התכנית לניהול מערכות חינוך

סרטונים

ד"ר שירי לביא מהתכנית לניהול מערכות חינוך משוחחת עם ח"כ הרב שי פירון