החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

התוכנית לניהול מערכות חינוך

להנהיג, לתרום, לשנות

סרטונים

ד"ר שירי לביא מהתכנית לניהול מערכות חינוך משוחחת עם ח"כ הרב שי פירון