החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

התוכנית לניהול מערכות חינוך

להנהיג, לתרום, לשנות

 החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך 

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, אשר במסגרתו מתקיימת התכנית לתואר שני בניהול מערכות חינוך, כולל לימודים לתואר שני ושלישי. 

לימודי התואר השני והשלישי בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך מאורגנים בשתי תכניות: