לוגו אוניברסיטת חיפה
לוגו החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
לוגו הפקולטה לחינוך
לוגו התכנית לניהול מערכות חינוך

תואר ראשון במשפטים ותואר שני בניהול מערכות חינוך

נפתחה תכנית משותפת לפקולטה למשפטים ולפקולטה לחינוך במסגרתה ניתן להשלים לימודי תואר ראשון במשפטים ותואר שני בניהול מערכות חינוך בארבע שנים.


הלימודים בתכנית לניהול מערכות חינוך מתאימים לסטודנטים השואפים להשפיע על עיצוב המדיניות החינוכית, במגזר הציבורי ובארגונים חברתיים, ולאלו המעוניינים לפתח קריירה ניהולית בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. ידע במשפטים יעניק לסטודנטים בסיס ערכי ומעשי להכשרתם כעתודה מנהיגותית מובילה. הלימודים בתכנית לניהול מערכות חינוך מתאימים גם לסטודנטים למשפטים המעוניינים לעבוד כעורכי דין המתמחים בדיני חינוך ולהבין באופן מעמיק את מערכות הקשרים בין המשפט לבין מדיניות החינוך ואת האופנים בהם פועל המשפט בתוך ארגוני חינוך. מאחר ותכנית הלימודים מאפשרת גמישות והתאמה אישית לצרכים, הסטודנטים יוכלו לבנות את מערכת השעות שלהם בהתאם למטרותיהם ולתכניותיהם העתידיות.


במהלך שנים א׳ ו–ב׳ בפקולטה למשפטים ילמדו הסטודנטים בתכנית המשותפת קורסים הנדרשים כלימודי השלמה לתואר שני. באישור ראש התכנית לניהול מערכות חינוך, יוכלו הסטודנטים ללמוד חלק מקורסי ההשלמה גם בשנה ג׳ ללימודי המשפטים.


במהלך שנים ג׳ ו–ד׳ בפקולטה למשפטים ישלבו הסטודנטים בתכנית המשותפת את לימודי המשפטים עם הלימודים בתכנית לניהול מערכות חינוך. מעמדם כתלמידי תואר שני יהיה "על תנאי". הנקודות ייחשבו להם רק לאחר סיום התואר הראשון.


הסטודנטים בתכנית המשותפת יידרשו להשלים את שני הסמינרים בפקולטה למשפטים במהלך שנה ג׳ ללימודיהם.


במקרה של פרישה מהתכנית המשותפת, הפקולטה למשפטים רשאית להחליט אלו קורסים יוכלו להיחשב במסגרת 20 נקודות הזכות אותן הסטודנטים רשאים לבחור מחוץ לפקולטה למשפטים.


קבלת התואר השני בניהול מערכות חינוך מותנית בקבלת התואר הראשון במשפטים.


מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך במנהיגות ומדיניות בחינוך בתכנית לניהול מערכות חינוך.


קודי רישום: מסלול א'- 316201-22-04 מסלול ב'- 316202-22-04


סטודנטים למשפטים בתחילת שנה א' או ב' ללימודיהם המתעניינים בתכנית מוזמנים לפנות לראש התכנית לניהול מערכות חינוך, ד״ר שירי לביא - shirilavy@gmail.com