לוגו אוניברסיטת חיפה
לוגו החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
לוגו הפקולטה לחינוך
לוגו התכנית לניהול מערכות חינוך

מלגות

קרן אמירה ומיכאל דן

מענקים מטעם קרן אמירה ומיכאל דן ניתנים לסטודנטים במסלול מחקרי בתכנית לניהול מערכות חינוך. בשנים האחרונות ניתנו מענקים לצורך כיסוי הוצאות הכרוכות בכתיבת תיזה ומענק לתיזה מצטיינת.