לימודי השלמה

במידת הצורך ייקבעו לימודי השלמה שונים, בהתאם לנתוני המועמדים. לימודי ההשלמה יכללו את הקורסים הבאים:

השלמות בשיטות מחקר 2 שש"ס
השלמות במחקר כמותי וסטטיסטיקה 2 שש"ס
מערכת החינוך בישראל 2 שש"ס
התנהגות ארגונית 4 שש"ס

 

 

 

 

 

ניתן ללמוד את קורסי ההשלמה במהלך שנה א' לתואר השני באמצעות הוראה מקוונת, למידה עצמאית וסדנא קצרה לפני תחילת שנת הלימודים. 

ראו פרטים נוספים באתר החוג