א

סגל אקדמי בכיר


לטם פרי-חזן
ראש המגמה לניהול מערכות חינוך
 04-8240861 (2861)


אריה קיזל
ראש המגמה לפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך
 04-8240844 (2844)עמיתי הוראה ומורים מן החוץ


נאוה בר
ד״ר נאווה בר
מרכזת הפרקטיקום בניהול מערכות חינוך בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך


לינור הדר
 ד"ר לינור הדרעדי ספיר
  ד"ר עדי ספירענבל מנור
ענבל מנור לבוןטלי הדסה
 ד"ר טלי הדסה בלנקComments