מלגות

מלגות הרשות ללימודים מתקדמים

קרן אמירה ומיכאל דן
מענקים מטעם קרן אמירה ומיכאל דן ניתנים לסטודנטים במסלול מחקרי בתכנית לניהול מערכות חינוך. בשנים האחרונות ניתנו מענקים לצורך כיסוי הוצאות הכרוכות בכתיבת תיזה ומענק לתיזה מצטיינת.