מלגות

מלגות הרשות ללימודים מתקדמים

קרן אמירה ומיכאל דן
מענקים מטעם קרן אמירה ומיכאל דן ניתנים לסטודנטים במסלול מחקרי במגמה לניהול מערכות חינוך. בשנים האחרונות ניתנו מענקים לצורך כיסוי הוצאות הכרוכות בכתיבת תיזה ומענק לתיזה מצטיינת.