תהליך ההרשמה

שלב ראשון : הרשמה לאוניברסיטה

ההרשמה לאוניברסיטה נערכת באתר המחלקה להרשמה בקישור הזה: http://harshama.haifa.ac.il

 

שלב שני : הצגת תעודות מקוריות וגיליון ציונים מקורי באגף מנהל תלמידים
(
למעט סטודנטים מאוניברסיטת חיפה).
להלן קישורים לאגף שכר לימוד/ מחלקת הרשמה לבדיקת שעות הקבלה ומידע נוסף.
שכר לימוד
מחלקת הרשמה

 

שלב שלישי : מילוי טפסים והעברתם למזכירות החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

1. טופס פרטים כלליים – נספח 8.

2. טופס קורות חיים - נספח 8א'.

3. טופס המלצה אקדמית - נספח 8ב'. ההמלצה תשלח ישירות על-ידי הממליצים על גבי הטופס למזכירות החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך.

 

שלב רביעי : הרשמה לבחינת הכניסה החוגית באנגלית בקישור הזה:
http://harshama.haifa.ac.il/

למידע נוסף לגבי הבחינה באנגלית ראו באתר החוג