תהליך ההרשמה

שלב ראשון : הרשמה לאוניברסיטה

ההרשמה לאוניברסיטה נערכת באתר המחלקה להרשמה בקישור הזה: http://harshama.haifa.ac.il

 

שלב שני : הצגת תעודות מקוריות וגיליון ציונים מקורי באגף מנהל תלמידים
(
למעט סטודנטים מאוניברסיטת חיפה).
להלן קישורים לאגף שכר לימוד/ מחלקת הרשמה לבדיקת שעות הקבלה ומידע נוסף.
שכר לימוד
מחלקת הרשמה

 

שלב שלישי : מילוי טפסים והעברתם למזכירות החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

1. טופס פרטים כלליים – נספח 8.

2. טופס קורות חיים - נספח 8א'.

3. טופס המלצה אקדמית - נספח 8ב'. ההמלצה תשלח ישירות על-ידי הממליצים על גבי הטופס למזכירות החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך.

 

שלב רביעי : הרשמה לבחינת הכניסה החוגית באנגלית בקישור הזה:
http://harshama.haifa.ac.il/

למידע נוסף לגבי הבחינה באנגלית ראו באתר החוג

לאור משבר הקורונה, החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, אליו שייכת המגמה, החליט לבטל את הדרישה לבחינת כניסה חוגית באנגלית כתנאי קבלה לשנת הלימודים הקרובה (תשפ"א).