עבודות מאסטר

עבודות תיזה במגמה לניהול מערכות חינוך (מאז 2007)

שם התלמיד/ה

שם המנחה

נושא

שנת סיום

בלוגולובסקי ילנה

פרופ' אנית סומך

התנהגות אזרחית ארגונית בקרב מורים: בחינת הגבולות בין התנהגות תוך תפקידית להתנהגות מעבר לתפקיד מפרספקטיבת המורים, המנהלים, ההורים ולאורך הקריירה של המורים.

2007

רימאא דאעס

ד"ר יאיר ברזון

הקשר בין חזון משותף, למידה ארגונית ותפישת ביצועים

2007

הילה מלכה

ד"ר קלרה סבג

תפיסות צדק חלוקתי ופרוצדוראלי ביחס למשאבים שונים בקרב מורים יהודים וערבים בישראל והשפעתן על עמדות כלפי העבודה.

2008

אורה לפר-מינץ

פרופ' אנית סומך ופרופ' הדס ויסמן

הקשיים והצרכים של אחאים שכולים מתבגרים בשכול המתמשך במערכת החינוך מנקודת המבט של אנשי חינוך: מנכ"לים של בתי ספר, מנהלים חטיבות, מחנכים ויועצים.

2008

סמדר גלעד-חי

פרופ' אנית סומך

קידום חדשנות בצוותי חינוך: הקשר בין הטרוגניות פונקציונאלית, יצירתיות, אקלים ותהליכי עבודה ובין חדשנות.

2008

גאנית שבלי

פרופ' אנית סומך וד"ר דבורה אדן

השפעת מנהיגות פוליטית מקומית על מנהלי בתי ספר תיכוניים במגזר הערבי

2008

שרית טביב-מילמן

פרופ' זהבה רוזנבלט

הקשר בין נשיאה באחריות לבין אפקטיביות בניהול משאבי אנוש במסגרת בית ספרית

2008

סיגלית ברגר

פרופ' אנית סומך ופרופ' זהבה רוזנבלט

בתי ספר בניהול עצמי: ציפיות לעומת מציאות בעמדות מורים כלפי עבודתם ובתפקודי המנהלים

2008

אחמד מוטלק זועבי

פרופ' זהבה רוזנבלט

פיתוח מדד למושג נשיאה באחריות בקרב מנהלים בבתי-ספר: תיקוף מבנה

2008

אבו ג'בל נארימאן

פרופ' חנן אלכסנדר

האתיקה של ניהול בית ספרי עפ"י תפיסתם של מנהלים ערביים בישראל "מחקר איכותני-נרטיבי"

2008

סיגל בן עזרא

ד"ר יאיר ברזון

ההשלכות של מנהיגות מנהל בית הספר לגבי הקשר בין התנגדות לשינוי כמאפיין אישיותי של מורים לבין עמדותיהם כלפי שינוי צפוי בבתי ספר בישראל

2008

מורן יוסף-מיטב

פרופ' רחל הרץ לזרוביץ

הבנייתן של זהויות ממוקפות באוניברסיטת חיפה: האם הן יוצרות מרחב לדיאלוג ו/או קונפליקט

2008

סירין מג'לי-כנאנה

ד"ר יאיר ברזון

הישענות על פרוטוטייפ קבוצתי והשלכותיה על צמיחת מנהיגו בתוך קבוצה

2009

מתן אמיר

פרופ' אנית סומך ופרופ' זהבה רוזנבלט

צמיחת מנהיג בצוות: הקשר שבין הרכב הצוות, הפרוטוטיפ הקבוצתי של המנהיג וטקטיקות השפעה

2010

ורד אטס

פרופ' פרימה אלבז-לוביש

מורות מחפשות משמעות": מחקר נרטיבי על שינוי קריירה של נשים באמצע החיים מהחינוך הפורמאלי לבלתי-פורמאלי

2010

עדי גזית

פרופ' פרימה אלבז-לוביש

לנהל בדמוקרטיה תפקיד המנהל ומקומו בבית הספר הדמוקרטי, כפי שתופסים אותו מנהלי בתי ספר דמוקרטיים בישראל

2010

ענבל דביר

פרופ' זהבה רוזנבלט

ההשפעה המתערבת של קונפליקט עבודה - משפחה על הקשר בין מחויבות ארגונית לבין היעדרויות מורות

2010

קטי חכמיגרי

פרופ' זהבה רוזנבלט ופרופ' מרים ארז

השפעת תהליכים קבוצתיים על הצלחה יזמית בהקשר של הדרכה ליזמות בקרב תלמידים בחטיבות ביניים

2010

אמירה ח'לאילה

פרופ' אנית סומך

הבנת יחסי הגומלין בין צוותים בארגון: פעולות גבול כמתווכות בקשר שבין משתנים אפקטיביות הצוות

2010

לימור כהן

פרופ' אנית סומך

התנהגות אזרחית ארגונית בבתי ספר: צדק ארגוני וביטחון תעסוקתי כמתערבים בקשר שבין התנהגות אזרחית ארגונית לתפישת דחק ושביעות רצון

2010

הילה מריל

פרופ' זהבה רוזנבלט

הקשר בין נשיאה באחריות, תפיסת מדיניות ההיעדרות והיעדרות מורים

2010

לילך שדלצקי

פרופ' אהרון כהן ופרופ' זהבה רוזנבלט

ערכים אישיים, מחויבות וכוונת עזיבה של מורים שהצטרפו לרפורמת "אופק חדש" לעומת מורים שלא הצטרפו

2010

עופרה אמונה

פרופ' אנית סומך

ההשלכות של הטמעת החדשנות בבתי הספר הניסויים על תחושת הדחק והעצמה אישית של המורה לאחר סיום ההתערבות הניסויית: השוואה בין צוות מוביל הניסוי וכלל המורים בבית הספר

2011

אודליה ארז

פרופ' אנית סומך ופרופ' זהבה רוזנבלט

אי בטחון תעסוקתי והתנהגות אזרחית ארגונית בקרב מורים: מאפייני אישיות ומוטיבציה כמתערבים בקשר

2011

רעות בן אשר

ד"ר קלרה סבג

תפיסות צדק חלוקתי, פרוצדוראלי ורגישות לצדק והשפעתן על הבדלי מגדר הקשורים בהתנהגות של חוסר יושרה אקדמית בקרב תלמידים

2011

אהוד בן גרא

פרופ' זהבה רוזנבלט ופרופ' מרים ארז

הדרכה ליזמות בקרב תלמידים בחטיבות הביניים: הקשר שבין אפיונים של צוותי הדרכה לבין הצלחה יזמית

2011

דבורה בן ששון

פרופ' אנית סומך

התנהגות אגרסיבית בקרב צוותי בית ספר: השפעת אקלים של אי צדק, קונפליקט וזהות הצוות

2011

מירי כהן

ד"ר יאיר ברזון

ההלימה בהערכת מוכנות הארגון לתהליך השינוי בין בעלי עניין פנימיים וחיצוניים כמנבאי הצלחת יישום השינוי בבתי ספר

2011

חני מנחם

פרופ' זהבה רוזנבלט ופרופ' אנית סומך

הקשר בין אי-ביטחון תעסוקתי לבין התנהגות אזרחית ארגונית, ואפקט ההתערבות של מוטיבציית ציפייה ותמיכת ממונה נתפסת

2011

יעקב פרידמן

פרופ' שונית רייטר

טיפוח נחישות עצמית והעצמה בקרב תלמידים עם ליקויים קוגנטיביים, באמצעות פעילות במועצת התלמידים

2011

קרן קדוש

פרופ' זהבה רוזנבלט

הקשר בין סגנון הוראה וסגנון מנהיגות המורה לבין הישגים לימודיים בבחינות הבגרות בקרב תלמידים הלומדים בכיתות רגילות לעומת תלמידים הלומדים בכיתות מתוגברות

2011

אדווה פיניאן

פרופ' זהבה רוזנבלט

הקשר בין נשיאה באחריות לבין ביצוע בעבודה בקרב מורים: סגנון מנהיגות כגורם מתערב

2012

עוראבי עוראבי

ד"ר אימן אגבריה

"אם אין אני לי-מי לי?" מנהלי מחלקות חינוך בשלטון המקומי הערבי בישראל: בין אפליה מוסדית לאחריות מקומית

2012

עדי בן מנחם גלוזמן

ד"ר קלרה סבג

השפעתן של הערכות הצדק על הבדלים בין סטודנטים יוצאי אתיופיה וסטודנטים ממגזרים אחרים, ביחסי אמון והזדהות עם המוסד האקדמי

2012

ניר אליאב

ד"ר יאיר ברזון

אמון, למידה ארגונית ומנהיגות מבוזרת כמנבאים הישגי תלמידים: מחקר לאורך זמן

2012

אירנה רויטמן

ד"ר יאיר ברזון, פרופ' זהבה רוזנבלט וד"ר אורי אייל

הקשר בין הערכות ליבה של מורים לבין עיסוק ביזמות פנים ארגונית במסגרת בית ספרית

2012

מוחמד פתחי סמחאת

פרופ' זהבה רוזנבלט

הקשר בין עומס עבודה ושחיקה לבין התנהגויות נסיגה (היעדרויות ואיחורים) בקרב מורים המלמדים בבתי ספר יסודיים המיישמים רפורמת אופק חדש במגזר היהודי והערבי

2012

פתחי שמא

ד"ר מיכאל כץ

קבלת ההחלטות בגיל ההתבגרות מבט השוואתי בין החברה הדרוזית והחברה היהודית

2013

איילת אגוזי

ד"ר יאיר ברזון

הקשר בין גסות הרוח של מנהל בית ספר וגסות הרוח של המורים: בחינת מודל הכולל אקלים של voice כגורם מתווך ומנהיגות מעצבת כגורם ממתן

2013

נועה מבל

ד"ר יאיר ברזון

הקשר בין מנהיגות מעצבת ואקלים כתה: בחינת ההשפעה המתווכת שלאקלים המאפשר השמעת קולות שונים בקרב מורים וההשפעה הממתנת של מודעות המנהל לקונפליקטים

2013

יוליה קוגן

פרופ' זהבה רוזנבלט

נשיאה באחריות כמתווכת בקשר בין שיתוף בקבלת החלטות בית ספרית לבין התנגדות לשינוי, וביצוע בעבודת המורה בתקופת שינוי-החדרת "אופק חדש"

2013

חיה שנאר

ד"ר יאיר ברזון

הקשר בין התנגדות לשינוי, סגנונות מנהיגות ותרבות ארגונית במערכת החינוך בישראל

2013

בהא סעדה

ד"ר איימן אגבאריה

גישות ופרקטיקות של חינוך לאזרחות בהכשרת מורים ערבים: חקר מקרה של אקדמיית אלקאסמי-מכללה אקדמית לחינוך

2013

טל חכים

ד"ר יאיר ברזון

גסות רוח של מנהל כמנבאת אקלים של אלימות בבית הספר

2014

אפרת חלד

פרופ' אנית סומך

הון פסיכולוגי בצוותי ניהול בבתי ספר: תפקידו המתווך בקשר שבין אקלים של למידה לבין תוצרים ברמת הפרט והצוות

2014

חן עתריה

פרופ' אנית סומך

הקשר בין ההון הפסיכולוגי של מנהל בית ספר להון הפסיכולוגי של צוות הניהול: ההשלכות על התוצרים ברמת הפרט והצוות

2014

מיכל אבני

פרופ' אנית סומך

הרכב צוותי עבודה: תפקידה המתערב של המנהיגות המעצבת בקשר שבין ערכי חברי הצוות לבין תוצרים ברמת הצוות

2014

אושרת פרלשטיין

ד"ר לטם פרי חזן

השפעת ההסדרים למניעת הפליה על הליכי קבלה של בתי ספר חרדיים

2014

מוחמד אנעים

פרופ' זהבה רוזנבלט

הקשר בין סגנון מנהיגות של רכזים לבין נשיאתם באחריות של מורים המתווך דרך מחויבותם הארגונית והמקצועית

2016

מנאר ח'דר

פרופ' אנית סומך

מודל תיווך להבנת הגורמים המקדימים וההשלכות של ניהול סף בצוותים חינוכיים

2015

סוהא חוטבא

פרופ' אנית סומך

מודל אינטגרטיבי להבנת התנהגות אזרחית ארגונית צוותית: בחינת הגורמים המקדימים וההשלכות בקרב צוותים חינוכיים

2015

עפיפה חאג' אבו ג'נימה

פרופ' אנית סומך וד"ר ניבי גל-אריאלי

הפרטה בחינוך המיוחד בישראל

2015

מרי טוקאן

פרופ' אנית סומך

אזרחים ארגוניים מרצונם או בעל כורחם ותפיסת הדחק של המורה: בחינת התפקיד המתערב של מאפיינים אישיותיים וארגוניים

2017

שחר רז

פרופ' אנית סומך

הנכונות לתרום מעל ומעבר: הבנת תופעת ההתנהגות האזרחית הארגונית של מנהלים

2016

טל ניר

ד"ר לטם פרי חזן

כמו גדולים? הזכות להשתתפות במועצות נוער ברשויות מקומיות

2015

טל שפיצר

פרופ' אנית סומך ופרופ' ענת דרך-זהבי

פעילות גבול בין-צוותית בארגונים: השפעת התלות ההדדית על פעילויות גבול והקשר לביצועים

2016

נטלי בירמן

ד"ר לטם פרי-חזן

תקשיבו, זה לא פייר! המתח בין הזכות להליך ההוגן לזכות להשתתפות בהליכי
משמעת בבתי ספר יסודיים"

2016

רון עשת

ד"ר שירי לביא

רגשות חיוביים מעלים את היכולת של מורים לבצע "עבודת עומק" : מחקר יומן

2016

ליאור קלורין בייצר

פרופ' קלרה סבג

השפעתן של תפיסות צדק חלוקתי ופרוצדוראלי על הבדלים בין תלמידים יהודים וערבים, בתחושת השייכות והתנהגות אלימה בבית הספר

2017

באשא מנאר פרופ' אנית סומך הצד האפל של התנהגות אזרחית ארגונית: משתנים אישיותיים וארגוניים כמתערבים בקשר שבין התנהגות אזרחית ארגונית לדחק בקרב מורי 2018
ג'בארין רים ד"ר אביהו שושנה עבודת רגשות בקרב סטודנטיות ערביות עוטות רעלה בקמפוס אוניברסיטאי 2018
שקד- שחר מעין ד"ר אביהו שושנה מעמד כלכלי- חברתי, חינוך ונשיאה באחריות בקרב מורים/ות בבית ספר פרטי- אליטיסטי ובבית ספר ציבורי שאוכלוסיית התלמידים בו משתייכת למעמד סוציו-אקונומי נמוך 2017
גרמן שירן ד"ר לטם פרי- חזן ופרופ' מיכאל בירנהק עמדות של ילדים בבתי ספר יסודיים כלפי מצלמות מעקב: נרמול, התנגדות ותודעת פרטיות בעולם משתנה. 2016
אבירם מירי ד"ר שירי לביא הקשר בין תמיכה והצבת גבולות של מורים ומנהלים לבין שגשוג של תלמידים ומורים 2017
אוחיון בת אל פרופ' אנית סומך התנהגות אזרחית ארגונית של מנהלי בית ספר: מודל מתווך מתערב 2018
אלפסי מתן ד"ר שירי לביא קהילה מגייסת: פרספקטיבה חדשה על מערכות יחסים אופטימאליות בעבודה 2017
בכר ליאור פרופ' אנית סומך הקשר בין התנהגות אזרחית ארגונית של מנהלי בתי ספר לחדשנות ארגונית: מודל מתווך מתערב 2018
חשיבון עביר פרופ' קלרה סבג הבדלים בתחושת הרווחה הנפשית הבית ספרית בקרב תלמידים נורמטיביים ותלמידים עם לקויות: התפקיד המתווך של הערכות צדק והתפקיד המתערב של משמעות החיים בתהליך
נויהוף לירון ד"ר לטם פרי- חזן מורים לומדים ומלמדים זכויות ילדים 2017
פרידלנדר גפן פרופ' אנית סומך התנהגות אזרחית ארגונית של תלמידים: הבנה ואפיון טבעה ומרכיביה של התנהגות זו בקרב תלמידי בית ספר יסודי וחטיבת ביניים 2018
איוב ויסאם ד"ר שירי לביא השפעת תחושת המשמעות של המורים, מערכות היחסים שלהם עם תלמידיהם, והאקלים הארגוני, על החוסן והתפקוד של בוגרי בתי ספר ערבים מקצועיים בישראל 2018
גורוביץ מור ד"ר שירי לביא האם קהילות מורים איכפתיות או דמויות התקשרות בעבודה בולמות שחיקה, באמצעות השפעתן על תחושת משמעות? בדיקה אמפירית של שני מודלים אפשריים בתהליך
טל עדן ד"ר לטם פרי- חזן מה יודעים מורים בישראל על זכויות תלמידים וכיצד הם תופסים זכויות אלה? על הנעה של זכויות ילדים וחינוך לזכויות מעמדה מקצועית מוחלשת 2018
מוזיקובסקייה אליזבטה ד"ר לטם פרי- חזן מורים חילונים בבתי ספר יהודיים דתיים: יתרונות ואתגרים 2018
נעמה אימאן ד"ר שירי לביא The Effects of Teachers' Caring and Sense of Meaning at Work on Teachers and their Students 2018
אליהו נויפרופ' אנית סומךהקשר בין לחץ להתנהגות אזרחית ותוצרים צוותיים: בחינת התפקיד המתערב של זהות צוותית ותמיכת המנהל בתהליך
גזית מתןד"ר לטם פרי-חזןהשתתפות ילדים מאוכלוסיות מוחלשות בעיצוב מדיניות ציבורית בתהליך
קרמה רותםד"ר לטם פרי-חזןתודעת זכויות בקרב בני נוער מאוכלוסייה מוחלשת והקשרים בינה לבין הון תרבותי ואי שוויון חברתי – כלכלי
בתהליך
שוגן נוהאפרופ' זהבה רוזנבלט ופרופ' אודרי אדי-רקחהקשר בין נשיאה באחריות פנימית וחיצונית של המורה לבין עמדתו כלפי מעורבות הורים בבית הספר
בתהליך
 אלול שריג לירז ד"ר אביהו שושנהתפיסות, חוויות ומאפייני תפקיד ה"מדריך/ה נוער בהדרה בתהליך
 הנו דלאל פרופ' קלרה סבג הצדק הארגוני וסגנון המנהיגות של המנהל והשפעתם על הקשר בין המגזר של המורה לבין התנהגות אזרחית ארגונית בתהליך