תואר שני במגמה לניהול מערכות חינוך עם ספח ייחודי בהתמחות במנהל במוסדות להשכלה גבוהה

התוכנית לא תיפתח בשנה״ל תש״פ


התוכנית מיועדת לנושאי משרות מנהליות בדרג ביניים וגבוה, העובדים במוסדות להשכלה גבוהה (תפקידים של מנהלים אדמיניסטרטיביים, מרכזי חוגים, מזכיר אקדמי תפקידי שיווק, לשכת הרקטור וכדומה) וכן למועמדים המעוניינים להתמקצע ולהשתלב בעתיד בתחום הניהול במערכות להשכלה גבוהה. מטרת התוכנית היא להקנות ידע בתחום ההשכלה הגבוהה בארץ ובעולם ולפתח עתודה ניהולית משכילה ומיומנת של עובדים במוסדות להשכלה גבוהה. 

התוכנית מבקשת לפתח תפישה ארגונית רחבה, תוך הבנת ההקשר הייחודי של מערכת ההשכלה הגבוהה ומיומנויות הניהול, אשר יסייעו ללומדים להתמודד עם אתגרים ניהוליים-ארגוניים בסביבה אקדמית מורכבת. הניהול במוסדות להשכלה גבוהה דורש כישורי ליבה המאפיינים תפקידי ניהול באופן כללי, ולצידם כישורים וידע הייחודיים לסוג פעילות זו. תחום זה מערב תיאום בין-ממשקי מחקר, הוראה ומנהל, זאת לצד עבודה עם גורמים כגון הציבור הרחב, תקשורת, גופים ממשלתיים ופרטיים, אשר להם השפעה ניכרת על פעילות המוסדות. הכשרה ניהולית ומקצועית, כמו זו המוצעת בתכנית, יחד עם הבנת סוגיות מאקרו הנוגעות למדיניות ההשכלה הגבוהה בישראל ובעולם, יתרמו רבות ללומדים. לפיכך, התוכנית בנויה על לימודי תשתית בתחום הניהול, המכשירים את הלומדים לניהול כללי בארגונים, לצד לימודים בנושאים הקשורים בניהול במוסדות להשכלה גבוהה באופן ספציפי. גישת הלימוד אשר מנחה תוכנית ייחודית זו הינה גישה בין-תחומית המשלבת ידע מתחומים שונים, אשר תקנה כלים להבנת מרחב הניהול של ארגונים בכלל, וארגונים להשכלה גבוהה בפרט.

תכנית הלימודים תכלול 42 שש"ס ותתקיים רק במסלול ב'.

מבנה הלימודים בתכנית
התכנית מציעה מסלול דו שנתי (אך מאפשרת לרכז את הלימודים בשנה אקדמית אחת), כאשר בסיס התוכנית (26 שש"ס) ילמד במסגרת הקורסים במגמה לניהול מערכות חינוך, בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, ואילו קורסי ההתמחות (16 שש"ס) יילמדו בתכנית לניהול ארגונים ללא כוונות רווח, בחוג למנהל עסקים. יום שלישי יוקדש לקורסים הניתנים בחוג למנהל עסקים, ויום רביעי לקורסים הניתנים בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך.

תנאי הקבלה
  1. תואר ראשון בציון סופי של 80 ומעלה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
  2. ניסיון תעסוקתי של 3 שנים לפחות וניסיון ניהולי לאחר סיום תואר ראשון. במקרים חריגים, תישקל קבלתם של מועמדים מצטיינים שאין להם ניסיון תעסוקתי וניהולי.
  3. תהליך מיון אישי בהתאם לנתוני המועמדים.
מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך במנהיגות ומדיניות בחינוך במגמה לניהול מערכות חינוך. לאישור הזכאות יצורף ספח התמחות במנהל במוסדות להשכלה גבוהה.

 קוד רישום: מסלול ב'- 316202-19-05

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מירי טאטי בטלפון 04-8249067 או במייל mtaty@univ.haifa.ac.il.