מפגש היכרות לפתיחת השנה בחוג למנהיגות ומדיניות בחנוך

פורסם: 28 ביולי 2015, 0:24 על ידי: Gil Glick Shimony   [ עודכן 29 ביולי 2015, 3:41 ]

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך קייים בשבוע השני ללימודים, ביום 5.11.2014, מפגש היכרות מיוחד בין הסטודנטים לתואר השני בשתי מגמות – המגמה לניהול מערכות חינוך ו- המגמה לחינוך, חברה ותרבות. המפגש נפתח בדברי ברכה של ראש החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, פרופ' אנית סומך, ונמשך במעגלי היכרות שהונחו על ידי ברוך יעקובי, סטודנט במגמה לחינוך, חברה ותרבות ומנהל בית ספר עין הים בחיפה.

המגמה לניהול מערכות חינוך מיועדת להקניית ידע והתנסות בתחומי הניהול, הארגון והמדיניות תוך התמקדות במערכות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות. תכנית הלימודים מורכבת מתחומים מגוונים ובהם ארגונים, מנהיגות וניהול, מדיניות ציבורית, משאבי אנוש, משפט וכלכלה. מטרת המגמה להכשיר עתודה מנהיגותית מובילה, שתוכל לסייע לארגונים חינוכיים לשפר אפקטיביות ארגונית ולהשפיע על עיצוב מדיניות החינוך בארגונים חברתיים ובמגזר הציבורי.

המגמה לחינוך, חברה ותרבות מתמקדת בהיבטיו החברתיים והתרבותיים של החינוך, תוך שימת דגש מיוחד על החינוך הבלתי-פורמאלי. הלימודים מעוגנים בתחומי הדעת של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה של החינוך  ומאירים את יחסי הגומלין בין מערכות חינוך לבין סוגיות מפתח חברתיות כגון צדק, שיוויון, זהות ושוֹנות. תוכנית הלימודים במגמה מציעה מגוון נושאי לימוד: חינוך בלתי-פורמאלי, ניוּ-מדיה ונעורים, פוליטיקה של החינוך, מגדר וצדק חברתי, דגמים של חינוך אזרחי ודתי, אנתרופולוגיה של הילדות, וגישות לניתוח שיח ביקורתי בחינוך.

לצפייה בתמונות מהמפגש