הרצאה של אורית שני, מדריכת מנהלים מחוזית, משרד החינוך מחוז חיפה, על התמודדות ארגונית במצבי משבר בארגונים חינוכיים

פורסם: 28 ביולי 2015, 0:29 על ידי: Gil Glick Shimony   [ עודכן 29 ביולי 2015, 3:38 ]

בפתח ההרצאה נערכה סימולציה של אירוע משבר (תאונת דרכים קשה בה מעורב אוטובוס תלמידים בטיול), אשר לו השלכות מקיפות על בית הספר ברמה הארגונית ועל תפקוד המנהל וצוותו. ניתוח האירוע וההרצאה עסקו בעקרונות הניהול וסדרי הקדימויות לטיפול מערכתי; מעגלי פגיעות המתייחסים לכלל באי בית הספר וסביבתו ומעגלי תמיכה; עקרונות המנחים שיחות ומסרים בעת אירוע משבר ולאחריו, המותאמים למורים, לתלמידים ולהורים; הדגשים בתהליכים בית ספריים בטווח המיידי, הקצר והארוך, לאור התרחשות אירוע. הובהר כי במחקרים ובהתנסות בפועל באירועי משבר בארץ ובעולם, הוכח שארגונים ובהם בתי ספר, שצוותיהם היו ערוכים ומתורגלים מראש למצבי משבר (סימולציות מרובות, ניבוי, ניתוח, חלוקת תפקידים, שיתופי פעולה עם גורמים פנים וחוץ ארגוניים בימי שגרה), התמודדו באופן יעיל וטוב יותר עם מצב מפתיע. ההערכות המוקדמת מנעה או צמצמה מצב של בלבול וחוסר אונים.
ההרצאה התקיימה בקורס "פיתוח ארגוני במערכות חינוך" של פרופ' זהבה רוזנבלט, לסטודנטים לתואר שני,  במסגרת שיתופי פעולה בין משרד החינוך מחוז חיפה והמגמה לניהול מערכות חינוך הפקולטה לחינוך.

*אורית שני, לשעבר רכזת הפיקוח על הייעוץ החינוכי, משרד החינוך מחוז חיפה, היא דוקטורנטית בהנחיית פרופ' אנית סומך, בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, במגמה לניהול מערכות חינוך.