הרצאה בנושא "התמודדות ארגונית במצבי משבר בבתי הספר"

פורסם: 13 בינו׳ 2016, 4:07 על ידי: Gil Glick Shimony
אורית שני מרצה בשיעור

"התמודדות ארגונית במצבי משבר בבתי הספר"

המרצה: אורית שני, מדריכת מנהלים מחוזית, משרד החינוך מחוז חיפה

סימולציה של אירוע משבר נערכה בתחילת המפגש. הסטודנטים שהשתתפו חוו אירוע בעל השלכות על בית הספר ברמה הארגונית ועל תפקוד המנהל וצוותו. ניתוח האירוע וההרצאה עסקו בעקרונות ניהול ובסדרי קדימויות בטיפול מערכתי במשבר; במעגלי פגיעות המתייחסים לכלל באי בית הספר וסביבתו ומעגלי תמיכה מותאמים למעגלי הפגיעות; בעקרונות להנחיית מעגלי שיח ומסרים בעת אירוע משבר ולאחריו, מותאמים למורים, לתלמידים ולהורים; בדגשים ובתהליכים הבית ספריים בטווח המיידי, הקצר והארוך, לאור התרחשות אירוע. הובהר כי במחקרים ובהתנסות בפועל באירועי משבר בארץ ובעולם, הוכח שארגונים ובהם בתי ספר, שצוותיהם תרגלו ונערכו מראש לתפקוד במצבי משבר (סימולציות מרובות, ניבוי מצבים שעלולים להתרחש וניתוחם, חלוקת תפקידים, שיתופי פעולה עם גורמים פנים וחוץ ארגוניים- התמודדו באופן יעיל וטוב יותר עם מצב מפתיע. ההערכות המוקדמת מנעה או צמצמה מצב של בלבול וחוסר אונים.
*ההרצאה התקיימה בקורס "פיתוח ארגוני" של פרופ' זהבה רוזנבלט, לסטודנטים לתואר שני,  במסגרת שיתופי פעולה בין משרד החינוך מחוז חיפה והמגמה לניהול מערכות חינוך בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, הפקולטה לחינוך.

**אורית שני, לשעבר רכזת הפיקוח על הייעוץ החינוכי, משרד החינוך מחוז חיפה, היא דוקטורנטית בהנחיית פרופ' אנית סומך, בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, אוניברסיטת חיפה.

Comments