השוואה כלפי מטה בחינוך: האם ראוי לקדם שוויון על ידי מניעת יתרון מחזקים?

פורסם: 17 במאי 2016, 5:53 על ידי: Gil Glick Shimony   [ עודכן 17 במאי 2016, 21:31 על ידי Lotem Perry ]
תמונה ממהרצאה

ב-16.5.16 התקיימה במסגרת פורום משפט וחינוך הרצאת אורחת של ד"ר תמי הראל בן שחר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה בנושא "השוואה כלפי מטה בחינוך: האם ראוי לקדם שוויון על ידי מניעת יתרון מחזקים?".

להלן תקציר ההרצאה:
השוואה כלפי מטה מתרחשת כאשר שוויון מושג על-ידי החלשתם של החזקים והורדתם לדרגתם של החלשים. על פניו, השוואה כלפי מטה נראית  בלתי רציונלית ובלתי מוסרית. ואולם, בניגוד לאינטואיציה ראשונית זו, ישנם מקרים בהם השוואה כלפי מטה הינה מוצדקת ואף הכרחית לשם השגת צדק, וחינוך הוא אחד מהם. הטעם לכך הינו שערכו של חינוך נקבע באופן יחסי, ולכן כאשר אחד רוכש יתרון חינוכי, הוא "עוקף בתור" את חברו, ופוגע בסיכוייו להתקבל להשכלה גבוהה, או לעבודה נחשקת. המשפט  הישראלי מכיר בעקרון השוויון החינוכי כעקרון יסוד חשוב. אולם בעוד המשפט מעניק הגנה רחבה לעקרון השוויון בחינוך, הרי שהגנה זו מתמקדת בעיקר באמצעים של מניעת הפליה, והסרת חסמים פורמליים, אותם ניתן לאפיין כאמצעים של "השוואה כלפי מעלה". אמצעים המקדמים שוויון באמצעות מניעת יתרון אינם זוכים, בדרך כלל, להגנת המשפט. אני טוענת כי היעדרם של אמצעים להגבלת יתרון פוגע ביכולתו של המשפט לקדם באופן משמעותי שוויון בחינוך ומדגימה זאת באמצעות שתי דוגמאות: הכללים המשפטיים החלים על הקצאת משאבי חינוך, והכללים החלים בתחום שיבוץ תלמידים.