החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, אשר במסגרתו מתקיימת המגמה לתואר שני בניהול מערכות חינוך, כולל לימודים לתואר שני ושלישי.

לימודי התואר השני והשלישי בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך מאורגנים בשתי מגמות:

המגמה לניהול מערכות חינוך והמגמה לחינוך חברה ותרבות.