תכנית הלימודים

קבצי תשפ״ב

להורדת מערכת הלימודים של התכנית לניהול מערכות חינוך שנה"ל תשפ״ב לחצו כאן

לצפייה בשנתון שנה"ל תשפ״ב לחצו כאן

בשנת הלימודים תשפ״א (2021-2020) יום הלימודים המרכזי בתכנית ימשיך להיות יום רביעי. בסמסטר א' בשנה א' בלבד יתקיימו לימודים גם ביום שלישי אחר הצהריים, החל מהשעה 16:15. 

למידע כללי לגבי מסלולי הלימודים השונים ראו באתר החוג:

http://www.edu.haifa.ac.il/index.php/he/studies-at-department-of-leadership-and-policy-in-education/ma-in-the-department-of-leadership-and-policy-in-education