תכנית הלימודים

קבצי תש״ף

להורדת מערכת הלימודים של המגמה לניהול מערכות חינוך שנה"ל תש״ף לחצו כאן

להורדת שנתון המגמה לניהול מערכות חינוך לשנה"ל תש״ף לחצו כאן

בשנת הלימודים תש"ף (2020-2019) יום הלימודים המרכזי במגמה ימשיך להיות יום רביעי. בסמסטר א' בשנה א' בלבד יתקיימו לימודים גם ביום שלישי אחר הצהריים, החל מהשעה 16:15. 

למידע כללי לגבי מסלולי הלימודים השונים ראו באתר החוג:

http://www.edu.haifa.ac.il/index.php/he/studies-at-department-of-leadership-and-policy-in-education/ma-in-the-department-of-leadership-and-policy-in-education